اولین کنفرانس بین المللی رقابت پذیری، تاب آوری و انقلاب صنعتی چهارم

مدرسه کسب‌وکار تکاپو( مدرسه مشترک اتاق بازارگانی تهران و دانشگاه امیر کبیر ) برگزار می کند

زمان برگزاری کنفرانس اسفندماه ۱۴۰۰

به صورت حضوری

وبلاگ

برگزار کنندگان

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
مدرسه کسب و کار تکاپو
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اسپانسـراولین کنفرانس تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم شوید

ثبت نام وبینار تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم

دبیرخانه دائمی وبینار تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم

        مدرسه کسب‌ و کار تکاپو