فرمت ارائه شفاهی و پوستر

روش تهیه فایل

تذکر مهم : تجاربی که مطابق با الگوی زیر تهیه نشده باشند در مجموعه مقالات و لوح فشرده قرار نخواهند گرفت.

۱- تجربه به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
۲- تجربه کامل باید روی کاغذA4 = ۷/۲۹×۲۱ و حداکثر در ۱۶ صفحه به صورت یک ستونی تهیه شود.
۳- فاصله خطوط از یکدیگر single باشد. بین عنوان هر بند و اولین سطر آن یک سطر و بین انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر فاصله باشد.
۴- فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست ۲٫۵ و ازپایین ۳ سانتیمتر و فاصله متن از لبه بالای کاغذ در صفحه اول ۸ سانتیمتر و در صفحات دیگر ۳ سانتیمتر باشد.
۵- تجربه باید شامل موارد زیر باشد:
الف: عنوان تجربه حداکثر در ده کلمه
ب: نام نویسنده یا نویسندگان
ج: سمت و سازمان متبوع
د:E-mail
ه: حداکثر ۶ کلمه به عنوان کلید واژه
و: چکیده ای که گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه).
ز: مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد.
ح: شرح تجربه و روش تحقیق به‌طوری که برای محقق بعدی قابل بازسازی باشد.
ت: بند نتیجه که گویای مزایا و محدودیت‌ها و کاربردهای تحقیق باشد.
ی: فهرست مراجع و ماخذ

توجه: فهرست مراجع و ماخذ باید دارای همان شماره ترتیبی باشد که در متن تجربه به آن اشاره شده است، و ترتیب درست نوشتن آن به شرح زیر است:

الف: مجلات و نشریات » نام نویسنده (نام خوانوادگی، نام)، عنوان مطلب، نام نشریه، شماره جلد، شماره نشریه، سال، صفحه

ب: کتاب‌ها » نام نویسنده، عنوان کتاب ، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال انتشار

۶- برای تایپ تجارب باید از office 2003‌ و یا Office 2007 در محیط Widows 7 استفاده کرد.

دستورالعمل تایپ

قلم‌های مورد استفاده برای بخش‌های مختلف تجربه:

بخش تجربه قلم انگلیسی قلم فارسی
عنوان تجربه Times New Roman 16 Bold BMitra سیاه ۱۶ در وسط سطر
نام نویسنده، نویسندگان Times New Roman 11 Bold BMitra سیاه ۱۲ در وسط سطر
سمت و سازمان متبوع Times New Roman 11 Bold BMitra 12 در وسط سط
E-mail Times New Roman 11 Bold Times New Roman 11 Bold
واژه‌های کلیدی Times New Roman 11 BMitra سیاه ۱۲
عنوان بندها Times New Roman 12 Bold BMitra سیاه ۱۳
زیر نویس‌ها، جداول، نمودارها، عکس‌ها Times New Roman 10 Bold BMitra سیاه ۱۱
متن داخل جداول Times New Roman 10 BMitra معمولی ۱۱
فرمول‌ها و کلمات انگلیسی Times New Roman 11 Times New Roman 11
متن تجربه Times New Roman11 BMitra معمولی ۱۲
شماره صفحه Times New Roman 11 BMitra معمولی ۱۲

نکته: از قلم‌های ایتالیک و یا قلم‌های همراه با خط استفاده نشود.

روش تهیه فایل تصویری تجارب پوستری

تذکر مهم : با توجه به شرایط محل نمایش مقالات و ضرورت نمایش شایسته مقالات برای بهره‌گیری هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان، خواهشمند است موارد ذیل را در تهیه فایل تصویری پوستر تجربه خویش حتماً رعایت فرمایید.

کنفرانس از نمایش پوسترهایی که مطابق با الگوی زیر تهیه نشده باشند معذور است.

 

۱- پوستر به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.

۲- برای تهیه اسلایدهای پوستر تجربه باید از نرم افزار Microsoft PowerPoint استفاده شده و در موقع ذخیره فایل، فرمت (PowerPoint Show *.pps) انتخاب گردد.

۳- از رنگ سفید برای پس زمینه فایل استفاده و از انتخاب رنگهای تیره جداً خودداری شود.

۴- برای تایپ از قلم‌های زیر و رنگ‌ مشکی استفاده شود. از قلم‌های ایتالیک و یا قلم‌های همراه با خط استفاده نشود.

قلم‌های مورد استفاده برای بخش‌های مختلف اسلاید:

بخش قلم انگلیسی قلم فارسی
عنوان تجربه Times New Roman 44 Bold BMitra 36 در وسط سطر
اطلاعات نویسنده و واژگان کلیدی Times New Roman 36 Bold BMitra 30 در وسط سطر
عنوان بندها Times New Roman 30 Bold BMitra32 سیاه
متن داخل جداول Times New Roman 22 BMitra24 معمولی
متن تجربه Times New Roman 28 Bold BMitra30 سیاه

 

۵- اولین اسلاید باید شامل عنوان تجربه، نام نویسنده (نویسندگان)، سازمان متبوع، کشور و واژگان کلیدی باشد.

۶- از تهیه فایل‌های حجیم خودداری و حداکثر از ۸ اسلاید بهره گیری شود.

۷- فاصله متن از لبه‌های صفحه ۱ سانتیمتر باشد.

توجه: لازم است شخص ارائه دهنده یک فرم رزومه به دبیرخانه ارسال کند.

روش تهیه فایل تصویری ارایه تجارب

تذکر مهم : تجاربی که مطابق با الگوی زیر تهیه نشده باشند در مجموعه مقالات و لوح فشرده قرار نخواهند گرفت.

 

۱- اسلایدها به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.

۲- برای تهیه اسلایدهای ارایه تجربه باید از نرم افزار Microsoft PowerPoint و محیط Widows 7 استفاده شده و در زمان ذخیره فایل، فرمت (PowerPoint Show *.pps) انتخاب گردد.

۳- از رنگ سفید برای پس زمینه فایل استفاده و از انتخاب رنگهای تیره جداً خودداری شود.

۴- برای تایپ از قلم‌های زیر و رنگ‌ مشکی استفاده شود. از قلم‌های ایتالیک و یا قلم‌های همراه با خط استفاده نشود.

 

قلم‌های مورد استفاده برای بخش‌های مختلف اسلاید:

 

 

بخش قلم انگلیسی قلم فارسی
عنوان تجربه Times New Roman 16 Bold BMitra سیاه ۱۶ در وسط سطر
اطلاعات نویسنده و واژگان کلیدی Times New Roman 11 Bold BMitra سیاه ۱۲ در وسط سطر
عنوان بندها Times New Roman 11 Bold BMitra 12 در وسط سط
متن داخل جداول Times New Roman 11 Bold Times New Roman 11 Bold
متن تجربه Times New Roman 11 BMitra سیاه ۱۲

 

۵- اولین اسلاید باید شامل عنوان تجربه، نام نویسنده (نویسندگان)، سازمان متبوع، کشور و واژگان کلیدی باشد. همچنین میتوانید لوگو کنفرانس را از صفحه اول سایت بردارید و استفاده نمایید.

۶- با توجه به مدت زمان ارایه تجربه (۲۵دقیقه)، از تهیه فایل‌های حجیم خودداری شود. زمانبندی مناسب برای هر یک از بخش‌های تجربه به ویژه جمع‌بندی و نتایج در نظر گرفته شود.

۷- فاصله متن از لبه‌های صفحه ۱ سانتیمتر باشد.