اولین کنفرانس تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم

رقابت‌پذیری، تاب‌آوری و انقلاب صنعتی چهارم

 

انقلاب صنعتی چهارم در واقع دورانی تازه در مسیر پیشرفت بشر، منتج از گروه تازه ای از فناوری ها و تکنیک هاست که گسترش آنها هم باعث بروز تغییرات زیادی در زندگی اجتماعی ما شده و هم ماهیت و هویت انسانی ما را دگرگون خواهد ساخت. این جریان به معنای واقعی کلمه یک انقلاب بوده، یعنی یک دگردیسی اساسی و یک تبدیل زیرساختی در همه شئون زندگی می‌باشد.

انقلاب صنعتی چهارم، را نباید صرفا یک رویداد صنعتی یا تنها مربوط به حوزه فناوری قلمداد کرد بلکه باید با این ابر روند، به مثابه یک برنامه کلان و فراگیر اقتصادی و اجتماعی در مقیاس جهانی برخورد کرد. با توجه به اهمیت روز افزون انقلاب صنعتی چهارم و صنعت نسل چهار در دنیا و همچنین حرکت شتابان شرکتها و صنایع به سمت این ابر روند، نیاز است که در کشور حرکتی به صورت پیش‌دستانه بدین منظور صورت پذیرد.

مهمترین اهداف این کنفرانس ترکیبی منحصر به فرد از مفاهیم نوین جهانی است که (۱) آشنایی با مفاهیم نوین رقابت پذیری، تاب آوری و صنعت نسل چهارم برای مخاطبان صنعتی، (۲) ارائه دستاوردهای علمی در زمینه محورهای کنفرانس، (۳) تشکیل شبکه‌ای از مهمترین بازیگران این عرصه، (۴) ارتقای آگاهی عمومی درباره تم‌های کنفرانس (۵) ارائه مطالعات موردی و موارد واقعی صنعتی دست اول در زمینه تم‌های کنفرانس، (۶) ایجاد بستری جهت ارزیابی وضعیت کشور در زمینه آمادگی ورود به صنعت نسل چهارم، (۷) و ایجاد بستری برای سنجش شاخص رقابت‌پذیری کشور و جمع آوری راهکارهایی جهت ارتقای این شاخص جهانی می‌باشد.

کارگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی از جمله برنامه‌های پرمخاطب کنفرانس است که در این کارگاه‌ها مطالب به صورت تخصصی توسط خبرگان این حوضه برگزار میشود.  شـرکـت کنندگان در کــنفرانس با توجه به علایـق، دانـش مورد نیاز و زمینـه کـاری خــود میتوانند بدون محدودیت در کارگاه ها شرکت کنند.

ارائه تجارب برتر 

در این بخش تعدادی از تجارب برتر حوضه انقلاب صنعتی چهارم ارائه خواهد شد. تمامی این تجارب پس از سه مرحله داوری و برگزاری کلاس های آموزشی ویژه جهت چگونگی تدوین تجارب توسط یک تیم کارشناسی، مستند و تدوین خواهند شد.

میزگردهای تخصصی

کنفرانس انقلاب صنعتی چهارم علاوه بر اینکه فضـای مـناسبی بـرای ارائـه آخرین دستاوردهای نظری و کاربردی در این حوزه می‌باشد، فرصت مناسبی را برای طرح مسائل و چالش‌های اصلی  سازمان‌های مرتبط رل فراهم می‌نماید. از اینرو همچون دوره‌های گذشته تلاش خواهد شد ضمن احصای نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های ذینفعان مختلف کنفرانس‌، به طرح و هم‌اندیشی در خصوص این موضوعات همت گماشته شود.

نمایشگاه جانبی

از جمله ویــژگی کنـفرانس‌ها حضـور ذیـنفعان مختـلف و تلاش آنها برای یافتن افراد و شرکت‌های تخصصی مرتبط است. از اینرو برپایی نمایشگاه تخصصی در حاشیه کنفرانس از جمله برنامه‌های همیشگی کنفرانس‌های قبل بوده است که به طور معمول نیز مورد توجه مخاطبان قرار می‌کیرد. در این نمایشگاه بخش‌های مختلف شرکت‌ها ، سازمان‌های ارایه دهنده خدمـات انقلاب صنعتی چهارم، شـرکت‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی و ناشران مدیریت حضور دارند.