کمیته علمی مسئولیت‌ راهبری علمی اولین کنفرانس بین المللی تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم ویژه را به عهده دارد. اعضای این کمیته عمدتا از اساتید برجسته دانشگاهی می‌باشند. لازم به ذکر است علاوه بر اعضای کمیته علمی، اساتید و صاحبنظران دیگری نیز به عنوان دوارن علمی این کنفرانس با کمیته علمی همکاری دارند. مهمترین وظایف کمیته علمی بدین شرح است

  جمع بندی و دسته بندی مقالات در بخش‌های مختلف کنفرانس

  تعیین اعضای پانل ارایه مقالات

  ارزیابی و انتخاب مقالات برتر

تعیین محورهای علمی کنفرانس

تعیین اعضای کمیته داوری مقالات

نظارت بر داوری مقالات

اعضای کمیته علمی

دکتر محمد تقی بانکی

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه

علی زواشکیانی

دبیر علمی کنفرانس
دبیر کنفرانس
..
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

..

..

تهران
دانشگاه